Teie linn:

Privaatsuspoliitika
Veebilehe svtours.ee (edaspidi veebileht) haldaja suhtub külastajate õigustesse lugupidavalt. Tunnustame meie veebilehe külastajate isikuandmete privaatsuse olulisust. Käesolev lehekülg sisaldab andmeid selle kohta, millist teavet me teie külastuse käigus saame ja kogume. Käesolev privaatsuspoliitika laieneb ainult sellele veebilehele ja selle kaudu kogutavale teabele. See ei laiene teistele veebilehtedele ja ei ole kasutatav kolmandate isikute veebilehtedel, millelt võidakse viidata meie veebilehele.


Teabe kogumine

Veebilehe haldaja võib selle kasutajate kohta koguda järgmist teavet:
• Perekonna- ja eesnimi
• Vanus
• Sugu
• Postiaadress jms
• E-posti aadress
• Telefoninumber
• IP-aadress

Teabe kasutamine

Järgnevalt on toodud mõned viisid, kuidas kasutaja isikuandmeid kasutatakse.
• Sisearuandluseks
• Kasutajale soovitud teabe või teenuste pakkumiseks
• Statistiliste andmete kogumiseks


Teabe avalikustamine

Haldaja ei müü kasutaja isikuandmeid ega anna neid edasi kolmandatele isikutele ilma kasutaja nõusolekuta. Avalikustame teie esitatud isikuandmed ainult seadusega ette nähtud juhtudel.


Isikuandmete kaitse

Teeme kõik endast oleneva ja kasutame kõiki ettevaatusabinõusid, et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, varguse ja pahatahtliku kasutamise eest.